دانلود مقاله فارسی خرید هاست دایرکت ادمین vps آلمان خريد هاست دایرکت ادمین ارزان سرور اختصاصي هلند خرید وی پی اس خريد هاست سی پنل سفارش موشن گرافیک

متن آهنگ قدیمی داریوش اقبالی

دانلود آهنگ جدید امید جهان

موسیقی تقویم داریوش
تقویم

تاریخ مرگ ماتم است

این کهنه تقویم روی میز

هر برگ ان را پاره کن

بین شعله ها بریز

می بایست قلم گرفت بدست

تقویم تازه ای نوشت

بایستی که تن ندادو رفت

به جستجوی سرنوشت

این کهنه تقویم غریب

تکرار تاریخ عزاست

بی ابتدا بی انتهاست

بایستی جهان را تازه دید

رفتو به فرداها رسید

برای یک شروع نو

نبایستی انتظار کشید

به اعتماد دست هم

می بایست گرفت از نو قلم

دوباره خط زدونوشت

از ابتدا قدم قدم

تاریخ مرگ وماتم است

این کهنه تقویم غـم است

بی ترس دوزخ یا بهشت

از زندگی می بایست نوشت

موزیک گلایه داریوش
» موزیک : گلایه

برای گفتن من ، شعر هم به گِل مانده
نمانده عمری و صدها سخن به دل مانده
صدا که مرهم فریاد بود زخم را
به پیش زخم عظیم دلم خجل مانده
از دست عزیزان چه بگویم گله ای نیست
گر گله ای هست دگر حوصله ای نیست
سرگرم به خود زخم زدن در تمام عمرم
هر لحظه جز این دسته مرا مشغله ای نیست
دیری است که از خانه خرابان جهان م
بر سقف فرو ریخته ام چلچله ای نیست
در حسرت دیدار تو آواره ترینم
هر چند که تا منزل تو فاصله ای نیست
روبروی تو کیم من ؟ یه اسیر سرسپرده
چهره تکیده ای که تو غبار آیینه مرده
من جهت تو چی هستم ؟ کوه تنهای تحمل
بین ما پل عذابه منه خسته پایه ي پل
ای که نزدیکی مثلِ من ، به من ولی بسیار زیاد دوری
بهتر نگام کن تا ببینی چهره درد و صبوری
کاشکی میشد تا بدونی من جهت تو چی هستم
از تو بیش از تمام جهان از خودم بیش از تو خستم
ببین که خستم ، غروره سنگم ولی شکستم
کاشکی از عصای دستم یا که از پشت شکستم
تو بخونی تا بدونی از خودم بیش از تو خستم
ببین که خستم فقط غروره عصای دستم
از عذاب با تو بودن در سکوت خود خرابم
نه صبورم نه عاشق من تجسم عذابم
تو سراپا بی خیالی ، من تمام تحملِ درد
تو نفهمیدی چه دردی زانوی خستمو تا کرد
زیر بار با تو بودن یه ستون نیمه جونم
اینکه اسمش زندگی نیست ، جون به لبهام میرسونم
هیچی جز شعر شکستن داستان ي فردای من نیست
این ترانه ي زواله این صدا ، ولوم من نیست
ببین که خستم تنها غروره ، عصای دستم

موزیک وطن داریوش
» آهنگ : وطن

وطن پرنده ی پر در خون
وطن شكفته گل در خون
وطن فلات شهيد و شب
وطن پا تا به سر خون
وطن ترانه ی زنداني
وطن قصيده ی ويراني
ستاره‌ها اعداميان ظلمت
به خاك اگر چه مي‌ريزند
سحر دوباره بر مي‌خيزند
بخوان كه دوباره بخواند
اين عشيره ی زنداني
گل سرود شكستن را
بگو كه به خون بسرايد
اين قبيله ی قرباني
حرف انتها رستن را
با دژخيمان چنانچه شكنجه
اگر بند است شلاق خنجر
اگر مسلسل و انگشتر
با ما تبار فدايي
با ما غرور رهايي
به نام آهن گندم
اينك ترانه ی آزادي
اينك سرودن مردم
امروز ما امروز فرياد
فـرداي ما روز بزرگ ميعاد
بگو كه دوباره مي‌خوانم
با تمامي يارانم گل سرود شكستن را
بگو كه به خون مي‌سرايم
دوباره با دل جانم
حرف انتها رستن را
بگو به ايران بگو به ايران

آهنگ پند حافظ داریوش
» آهنگ : پند حافظ

اين چه شوريست که در دور قمر مي بينم
تمام آفاق پر از فتنه و شر مي بينم
هر کسي روز بهي مي طلبد از ايام
علت آن است روزانه بتر مي بينند
ابلهان را تمام شربت ز گلاب قند است
بوته دانان تمام از خون جگر میبینم
اسب تازي شده مجروح به زير پالان
طوق زرين تمام بر گردن خر مي بينم
اين چه شوريست که در دور قمر مي بينم
تمام آفاق پر از فتنه شر مي بينم
دخمل ان را تمام در جنگ جدل با مادر
پسران را تمام بد خواه پدر مي بينم
هيچ رحمي نه برادر به برادر دارد
هيچ شفقت نه پدر را به پسر مي بينم
پند حافظ بشنو خواجه برو نيکي کن
که من اين پند به از گنج گوهر مي بينم

آهنگ روله داریوش
» موزیک : روله

آفت زده به باغمون خوشه به خوشه
آفت زده به باغمون خوشه به خوشه
پشولنه به خونمون گوشه به گوشه
پشولنه به خونمون گوشه به گوشه
سر ديوار بيرونه داره بيغوش چپيخونه خون ريزونه
ميدون به ميدون سْر از خون جوونم
ميدون به ميدون سْر از خون جوونم
جونم دراسي جون شيرين جوونم
جونم دراسي جون شيرين جوونم
حبيبم اي رول گلم سي چي ميري
قربون مردن روله جون نري اسيري نري اسيري
ناراحتی دنيا رو پامون ديده تنگ
ز رهر شو يار فرسنگ فرسنگ
ناراحتی جنگ تو اي با تير غيبي
كجا اي صاف جنگ شيشه و سنگ
از آسمون گر شب و روز پشه بباره
تا از زمين كه قيمت ميدون دست براره
مو كه نتونم بخونم چي چي نوشته
از پلنم به حال خون كه خم بهشته
سر ديوار بيرونه داره بيغوش چپيخونه خون ريزونه

موسیقی خاموش نمیرید داریوش
» موزیک : خاموش نمیرید

بميريد بميريد در اين عشق بميريد
در اين عشق چو مرديد تمام روح پذيريد
بميريد بميريد از اين مرگ نترسيد
كز اين خاك بر آييد سماوات بگيريد
بميريد بميريد وز اين نفس ببريد
كه اين نفس چو بندست شما همچو اسيريد
شما همچو اسيريد
يكي تيشه بگيريد پي حفره ي زندان
چو زندان بشكستيد تمام شاه وا ميريد
خموشيد خموشيد خموشي دم مرگ است
تمام زندگي آن است كه خاموش نميريد
كه خاموش نميريد
خموشيد خموشيد خموشي دم مرگ است
خموشيد خموشيد خموشي دم مرگ است

موسیقی سال دو هزار داریوش
» موسیقی : سال دو هزار

سال سقوط ,سال فرار
سال گريز انتظار
عصر شكفتن فلز
سال سياه دو هزار
سال سقوط عاطفه
تا بي نهايت زير صفر
نهايت معراج ذهن
انديشه ي تفسير صفر
تو ذهن ماشينهاي سرد
معناي عشق و احتياج
روي نوار حافظه
يعني يه درد بي علاج
سال به بن بست رسيدن
پنجه به ديوار كشيدن
از معنويت گم شدن
تن به غريزه بخشيدن
قبيله يعني يه نفس
هم خوني معنا نداره
همبستگي خوابيه كه
تعبير فردا نداره
سال سقوط , سال فرار
سال گريز و انتظار
پاييز تلخ بي بهار
سال سياه دو هزار
سالي كه خون تو رگها نيست
قلب فلزي تو سينه است
وقتي كه تفسير زمان
شكستگيه آيينه است
قبيله يعني يه نفس
هم خوني معنا نداره
همبستگي خوابيه كه
تعبير فردا نداره
تو اون روزايي كه مياد
كسي به فكر كسي نيست
هركي به فكر خودشه
به فكر فرياد رسي نيست
تمام به هم بي اعتنا
حتي به مرگ ديگه
كسي اگه یاری بخواد
كي ميدونه اون چي ميگه
توي كتاباي لغت
سفيده برگا هميشه
نه دشمني نه دوستي
هيچي نوشته نميشه
اين ناگزيره واسه ما
سير صعودي تا سقوط
هميشه داستان ي صدا
تمومه با حرف سكوت
وقتي كه آيينه ي عشق
سياه بشه زير غبار
طلوع فاجعه است
مي رسه سال دو هزار

موسیقی خانه سرخ داریوش
» آهنگ : خانه سرخ

خانه سرخ كوچه سرخ است خيابان سرخ است
عاري از خون پهنه ي برزن و ميدان سرخ است
ده به ده پرچم خشم است كه بر مي خيزد
مزرعه زرد چپر سبز بيابان سرخ است
رو سياه است چنانچه اين شب مردم كش بد
تا دم صبح سحر سينه ي ياران سرخ است
با تو سرسبزي از ايثار سيه پوشان است
اي مسلط دستت از خون شهيدان سرخ است
وحشتي نيست از انبوه مسلسل داران
تا در اين دشت غرور كينه داران سرخ است
خانه سرخ كوچه سرخ است خيابان سرخ است
عاري از خون پهنه ي برزن ميدان سرخ است
ده به ده پرچم خشم است كه برمي خيزد
مزرعه زرد چپر سبز و بيابان سرخ است

موزیک همصدا داریوش
» آهنگ : همصدا

اگه هم صدام بودي
هيشكي حريفم نميشد
كوه اگه رو شونه هام بودي
كمرم خم نميشد
تو اگه خواسته بودي
تو اگه مونده بودي
موندني ترين بودم
عمق صدام كم نميشد
اگه زخمي مي شدم به دست تو مرحم بود
زخم قيمتيِ من محتاج مرحم نميشد
اگه بارونِ عزيزِ با تو بودن مي گرفت
گل سرخ داستان مون تشنه ي شبنم نميشد
تو اگه خواسته بودي
تو اگه مونده بودي
موندني ترين بودم
عمق صدام كم نمي شد

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
x

شاید بپسندید

آشنایی با مبل و نیم ست تولیدی مبلمان اداری آدینا

آشنایی با مبل و نیم ست تولیدی مبلمان اداری آدینا یکی از ملزومات اتاق مدیران و بخصوص ...

دانلود فیلم سلام بمبئی ۱۰۸۰p

دانلود فیلم سلام بمبئی ۱۰۸۰p دانلود رایگان فیلم سینمایی ایرانی جدید «سلام بمبیی» ساخته قربان محمدپور سلام ...

ارزان ترین هتل های کیش کدامند؟

ارزان ترین هتل های کیش کدامند؟   با هر هدفی که به کیش سفر میکنید ...